Förbehandla träfasad

Råd för hur du tvättar, borstar och skrapar träfasaden innan målning

För att din fasad ska bli både slitstark och vacker är det viktigt att göra allting rätt från början. I det här avsnittet visar vi hur du förbehandlar fasaden innan målning.

Det viktiga underarbetet

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av husets fasader. Rätt utrustning betyder bättre slutresultat. Se till att ha bockar, säkra stegar, borstar, penslar i rätt storlek, tejp, täckplast och skyddglasögon innan du sätter igång.

Osäker på något?

Alla Alcroåterförsäljare har egna experter som hjälper dig med tips och vägledning. I butiken, via telefon eller hemma hos dig.

Kolla fasadens skick

Verktyg vid underarbete

Se över fasadens kondition och planera arbetet innan du sätter igång. Om fasaden är målad sedan tidigare – kolla så att färgen sitter fast och att träet inte har ruttnat.

Tvätta fasaden

Tidigare målad fasad ska först rengöras. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen.

Steg 1

1

Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in ifasaden. Ställ vattenslangens munstycke på bred stråle.

Steg 2

2

Tvätta sedan alla ytor med Grovrent utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Applicera med svamp, borste eller skumspruta och borsta nedifrån och upp. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vattenslang. Låt torka.

Steg 3

3

Behandla mögel och eventuella alger med Alg & Mögelfritt utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Applicera uppifrån och ned med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt medlet ligga kvar och torka på ytan, dvs ingen eftersköljning.


 

Förbehandla

Målad fasad

Steg 1

1

Skrapa bort eventuell lös och flagnande färg. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning. Använd skyddsglasögon.

Steg 2

2

Borsta bort damm och löst stoft från fasaden. Använd skyddsglasögon.

Om det finns sprickor som är större än två millimeter börjar du med att skrapa och borsta runt sprickan för att få ett bra fäste. Därefter målar du sprickan med grundfärg. Laga slutligen med Målarfog.

Kom ihåg att kontrollera att träet i fasaden är friskt. Stick med en kniv lite här och där, särskilt vid skarvar och ändträ. Mjukt och fuktigt trä är tyvärr angripet av röta och måste bytas ut.

Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar och spikskallar med rekommenderad impregneringsolja innan du börjar måla. 

Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med grundfärg. Vid ommålning av gamla alkyd- och oljefärger ska alltid grundfärg användas. Om du ska måla med linoljefärg rekommenderar vi att du pratar med en Fasadexpert för att späda den rätt.

 

Ny fasad

När du målar på nytt trä slipper du normalt sett att tvätta, skrapa och slipa. Se till att måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger, mögel och starkt solsken. Om panelen har blånat eller angripits av mögel ska den behandlas på dessa ställen med Alg & Mögelfritt.

Steg 1

1

Borsta bort allt damm och löst stoft från träet.

Steg 2

2

Skrapa bort kåda. Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.

Tips

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet.Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasaden.

Undvik vegetation mot fasaden

Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

Hyr byggnadsställning och bra stegar

Med bra hjälpmedel blir jobbet både lättare och roligare. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig med både det ena och det andra.

Fråga vår Fasadexpert

Behöver du mer hjälp så vänd dig till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

Fler arbetsråd för träfasad

Bild på målarfärg och pensel

Färgsätt fasad - Innan det är dags att måla om fasaden måste du självklart veta vilken färg du ska ha. Här får du veta mer om vilka färger som passar utomhus, vad du ska tänka på när du färgsätter och enkla råd för hur du kan testa färgen innan den sitter på hela fasaden.

Målare målar träfasad

Måla fasad – När fasaden har kontrollerats och rengjorts och du har valt ut en färg är är det dags att måla fasaden. Här får du råd, steg för steg, hur du oljar, grundmålar och till sist täckmålar din träfasad.

 

Läs arbetsråd Måla träfasad