Gröna och blå trähus

 

När du tänker grönt och blått, tänk så här. Om du väljer grönt gör du klokt i att välja en kulör som inte är för stark och som drar ganska mycket mot gult. Om du vill anknyta till naturen måste det gröna provet dessutom vara ganska mörkt. Om du väljer ett prov med för lite gult i så kan huset lätt uppfattas som blågrönt.

Om du vill ha ett blått hus så tänk på att ett sådant val kräver extra omsorg. Blå hus är ovanliga i svensk tradition och sticker lätt ut. Dessutom är blått en kulör som ”växer” på fasaden. Ett blågrått färgprov ger ofta en tydligt blå fasad. Är tanken att fasaden ska kännas just blågrå, bör du välja ett neutralgrått färgprov.