Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Tvätta träet med Trallrent om det är smutsigt, grått, poröst eller mörknat, eller angripet av alg eller mögel. Skölj noga med vatten. Nytt trä behöver ingen förbehandling. Nytt tryckimpregnerat trä ska vara torrt innan du behandlar det. Hur lång tid det tar för virket att torka beror på väder och vind, men du får räkna med några veckor. Tänk på att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Kopparsalter, gröna kristaller, tvättar du bort med vatten och en hård borste.
2
  • APPLICERA OLJAN
  • Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Använd fyllig pensel, luddfri trasa eller blomspruta. Se till att mätta ändträ och skarvar extra noga. Överskottsolja som finns kvar efter en halvtimme (i form av pölar), torkar du bort med en trasa. Är underlaget mycket uttorkat kan du göra extra behandlingar efter ett/flera dygn. Applicera Träolja när det är mellan +10°C och +25°C och risken för regn inom det närmsta dygnet är liten. Underlaget ska vara torrt när du behandlar det. Skaka burken eller rör om före användning och då och då under arbetets gång. OBS! Om det kommer regn på den behandlade ytan inom ett dygn, torka av ytan med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår. (Ytor behandlade med Träolja kan du måla eller lasera tidigast efter några säsonger. Då bör du först provmåla en liten yta för att se om färgen fäster och sitter kvar efter några dygn. ) NYANSERING: När du behandlar trädgårdsmöbler med färgad Träolja rekommenderar vi en andra strykning med färglös Träolja. Då minskar du risken att kulört pigment smetar av sig på kläder eller dynor.
  • ÅRLIGT UNDERHÅLL: Tvätta med Trallrent, låt torka och behandla sedan med Träolja (färglös eller färgad). Torka av överskottsolja efter 30 minuter. OBS! Använd inte Träolja till salladsskålar, skärbrädor eller andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror. Innehåller koboltförening. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel m m läggs i vatten eller eldas upp. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.