Ädel Träolja

Det här är en olja med UV-skydd, speciellt framtagen för ädelträ, som t ex teak och ek, utomhus. Oljan har en extremt god förmåga att tränga ner i träets porer. Behandlingen ger en fräsch och vattenavvisande yta samt skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Ädel Träolja är svagt brunpigmenterad.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Tvätta både nytt och gammalt trä med Trallrent. Skölj noga med vatten.
2
  • APPLICERA OLJAN
  • Se till att underlaget är torrt. Skaka burken eller rör om före användning samt även då och då under arbetets gång. Använd en fyllig pensel eller trasa. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Överskottsolja som finns kvar efter 15-20 minuter torkar du bort med en trasa. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka. Applicera oljan när det är mellan +10 grader och +25 grader och risken fär regn inom de närmaste dygnen är liten. OBS! Om det kommer regn på den behandlade ytan inom några dygn, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.
  • ÅRLIGT UNDERHåLL: Tvätta med Trallrent, låt torka och behandla sedan med Ädel Träolja. OBS! Undvik att olja ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.
  • INNEHÅLLER LINOLJA.
  • RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. Lägg använda trasor, trassel mm i vatten eller elda upp dem.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.