Stugfärg

Det här är en halvmatt akrylatfärg för användning utomhus på trä. Vi rekommenderar inte Stugfärg till horisontella ytor som överliggare, staketkon-struktioner o.d. Använd istället Bestå Fönsterfärg eller Modern Oljefärg. Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderar vi samma färgtyp som ursprungligen använts.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent. Mögel och algväxt, behandlar du med Alg & Mögelfritt. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. Grått trä slipar du ner till rent trä. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. Där den gamla färgen flagnar av, smetar efter tvättningen eller är i allmänt dåligt skick, grunda med System Grundfärg. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta.
  • FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare.
  • Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. 
  • NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE TILL RENT TRÄ samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts och damm. Nytt trä och ytor som är nedskrapade till rent trä behandlar du genom att stryka ändträ och panelskarvar med System Grundolja. Grunda med System Grundfärg före eller omgående efter montering. Vi avråder från målning direkt på obehandlat trä med Stugfärg utan att du först grundar med System Grundfärg.
2
  • MÅLA
  • Måla flödigt två gånger på torrt underlag med pensel, roller eller spruta. På tidigare målade ytor i bra skick kan ett skikt räcka men två skikt ger alltid bättre hållbarhet. Måla inte vid lägre temperatur än +7°C. eller i samband med längre perioder av kallt och fuktigt väder. Undvik att måla i starkt solsken. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner