SOLIST OMMÅLNINGSFÄRG TRÄFASAD

Alcro Solist är en ommålningsfärg för träfasader målade med alkyd eller akrylat. Färgen har god vidhäftningoch hög täckförmåga. Solist målas i ett tjockare lager som ger en täckande yta med gott skydd och långt underhållsintervall. Bäst resultat uppnås genom att applicera färgen med roller och därefter efterstryka med pensel. Används främst på träfasader, men även på vindskivor och knutar.

Gör så här

2
  • MÅLA
  • Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla en gång flödigt med Solist Ommålningsfärg Träfasad. Använd roller och efterstryk med pensel för bästa resultat. Vi rekommenderar 70mm uteroller med lång lugg och fasadpensel med mjuk blandborste. Var noga med att följa våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Detta är extra viktigt om man byter kulör och kontrasten är väldigt stor, t ex om man byter från en mörk till en ljus kulör. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar. OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Solist Ommålningsfärg ska inte användas på ytor som tidigare målats med, lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Om man har stora trärena partier efter tvättning och skrapning. rekommenderar vi att man använder sig av Alcro systemmålning istället. Detta gäller även för målning av industrigrundad panel. Kontakta din färghandlare för mer information. Solist ska inte spädas. Vi rekommenderar inte heller sprutmålning av färgen.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Passande kollektioner