Modern Oljefärg

Modern täckfärg ingår i ett målningssystem för träfasader och snickerier ihop med System Grundfärg och System Grundolja. Detta är ett vattenburet system som både kan användas på omålade fasader och ytor som tidigare är målade med alkydoljefärg. Modern täckfärg är en ny generation vattenburen alkydoljefärg som jämfört med tidigare lösningsmedelsburna färger ger bättre glanshållning, mindre kritning, snabbare torktid. Den är också mer väderbeständig och lättare att måla med. System Grundolja används där fasaden är som mest utsatt och ger ett effektivt skydd mot röta och mögel. System Grundfärg ger fasaden ett täckande fuktskydd och ger bästa möjliga fäste åt täckfärgen.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Vassa hörn och kanter rundas av. Hårda och släta ytor slipas med slippapper. Skrapa eller borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Borsta alla ytor rent från smuts och damm.
 • HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.
 • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnar du helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick, måste du grundmåla samtliga ytor med System Grundfärg.
 • NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR måste du grundmåla med System Grundfärg.
 • FUKTUTSATTA TRÄPARTIER SOM SKARVAR OCH ÄNDTRÄ behandlar du med System Grundolja (bara på omålat trä) och därefter med System Grundfärg.
 • FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare.
2
 • MÅLA
 • Måla 2 gånger med Modern Oljefärg. Måla ändträ och skarvar noggrant. Bäst resultat får du med en mjuk helsyntetisk pensel. OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt, utan ta rätt mängd enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner