Linoljefärg

Linoljefärg Täckfärg Trä ingår i Riksantikvarieämbetes förteckning över linoljefärg som garanterat endast innehåller linolja som bindemedel. Linoljefärgen är tillverkad av svensk kallpressad linolja och zinkvitt.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent. Mögel och algväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka ytor. Grått trä slipar du till rent trä. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta. Färg som du ska måla över måste sitta fast vid underlaget. Trärena ytor behandlar du som nytt trä.
  • HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.
  • NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stålborstade till rent trä rengör du genom att borsta bort smuts och damm. Grundmåla med Linoljefärg utspädd med ca 25-30% Alifatnafta.
2
  • MÅLA
  • Måla först med Linoljefärg spädd med 15-20% Alifatnafta. Måla sedan en gång med oförtunnad Linoljefärg. Måla inte för tjockt, stryk ut färgen väl, annars kan färgen bli rynkig när den torkar eller få en ojämn matthet. Undvik att måla i kallt och fuktigt väder, även då finns risk för nedmattning. Stark sol och värme på den nymålade ytan kan ge blåsbildning om du målat för tjockt. OBS!
  • INNEHÅLLER LINOLJA Risk för självantändning. Lägg använda trasor, trassel eller annat i vatten eller elda upp dem. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner