Fasad Täcklasyr

Fasad täcklasyr ingår i målningssystemet som används på nytt obehandlat trä eller på tidigare laserade ytor. Fasad Täcklasyr är en vattenburen alkydoljetäcklasyr för målning av husfasader, knutar, foder och vindskivor som tillsammans med System Grundolja ger fasaden ett täckande och långlivat skydd mot vatten, kulörförändring och kritning samtidigt som den framhäver träets struktur. Grundoljan används för obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor före ommålning för att ge ett effektivt skydd mot röta, mögel och blånad.

Fasad Täcklasyr finns att köpa hos närmsta Alcro återförsäljare

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Blanka, hårda och släta ytor samt vassa hörn och kanter slipar du med grovt slippapper. Grånat, poröst trä samt lös färg skrapar eller borstar du ner till fast underlag. Alla ytor borstar du rent från smuts och damm.
  • HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnar du helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick, måste du grundmåla samtliga ytor med System Grundfärg.
  • NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR stryker du först flödigt en gång med System Grundolja på hela fasaden och ändträ. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. System Grundolja kan övermålas efter minst 30 minuter och innan 2-3 dygn.
  • FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare.
2
  • MÅLA
  • Måla två gånger med Fasad Täcklasyr. Måla ändträ och skarvar noggrant. OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner