BESTÅ GRUNDFÄRG TRÄ

Alcro Bestå Grundfärg är en grundfärg för fönster och fasader utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, har god täckförmåga, minskar risken för genomslag av tanniner från virket, tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet. Övermålas med Bestå Täckfärg eller Bestå Fönsterfärg. Vid målning av fönster, följ anvisningar för Bestå Fönsterfärg.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlas med Alg & Mögelfritt. Slipa blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag.
 • TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, spruckna eller lösa färgskikt helt.
 • NYMÅLNING Stryk Bestå Impregneringsolja flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter.
 • FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare. Nytt tryckimpregnerat trä ska vara torrt innan du behandlar det. Hur lång tid det tar för virket att torka beror på väder och vind, men du får räkna med några veckor. Tänk på att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Kopparsalter, gröna kristaller, tvättar du bort med vatten och en hård borste.
2
 • MÅLA Rör om färgen noggrant i burken före målning. Följ våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.
 • TIDIGARE MÅLADE YTOR  Måla trärena ytor samt ytor i dåligt skick med Bestå Grundfärg. Gamla alkyd-och oljefärgsytor behandlas alltid med Bestå Grundfärg.
 • NYMÅLNING Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med Bestå Grundfärg. Missfärgning från kvistar kan minskas genom en extra behandling direkt på kvistarna. För att minska risken för tanningenomslag vid målning med vit grundfärg bör färgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg.Tänk på att vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Fabriksgrundat virke kan behöva grundas på nytt med Bestå Grundfärg. Rådgör med din Alcro återförsäljare. OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en säsong före målning. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Används spruta eller roller behöver man efterstryka med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).
  Innehåller jodokarb. Kan ge upphov till allergisk reaktion. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner