Sockel

Måla sockel och husgrund

Tänk på att även husgrundens kulör betyder mycket för helhetsintrycket av byggnaden. Välj därför med omsorg en kulör som stämmer överens med husets övriga färgsättning och byggnadsstil.Ta även hänsyn till den omgivande miljön kring huset, som markbeläggning, plank, utemöbler etc. Tänk på att grunden även påverkar byggnadens gestaltning. 

Vill du till exempel att den ska hänga samman med marken eller fasaden? Eller ska den upplevas som en självständig enhet mellan mark och fasad? Oftast är det klokast att tona ned grunden och låta andra byggnadsdelar fungera som blickfång. Vi rekommenderar därför dämpade jordnära färger för sockel och grund.

Sockel Täckfärg

Matt färg för husgrunder m.m. Kan målas på betong, fiberförstärkta mineralskivor och kalkcementputs.

YKI - sockel & avjämningsbruk

Kalkcementbaserat avjämningsbruk av 1-komponenttyp. 

Kollektioner framtagna för sockel