ALG OCH MÖGELFRITT

Alg & Mögelfritt passar, som ni hör på namnet, utmärkt både som algtvätt och mögeltvätt. Det är ett flytande saneringsmedel för alla sorters ytor utomhus som angripits av mögel eller alger. Innan Alg & Mögelfritt används ska ytan vara rengjord och därefter appliceras. Alg & Mögelfritt är en produkt som fördröjer ny uppkomst av mögel eller alger. Innehåller 5-15% syrebaserat blekmedel: 65g/l väteperoxid (verksamt ämne), <5% nonjoniska tensider.

BLANDA SÅ HÄR

- För ytor med lätt mögel- eller algbeväxning eller efter underhållstvätt: späd 1 dl Alg & Mögelfritt till 10 dl vatten, 1 liter räcker till ca 80m2.

- Efter rengöring innan målning: späd 1 dl Alg & Mögelfritt med 1 dl vatten, 1 liter räcker till ca 15m2.

- OBS! Använd inte blandningskärl som du kan förväxla med kärl som ska användas till mat eller dryck.

- När du blandar, häll först i medlet och tillsätt sedan ljummet vatten (min +20°C).

- Blandningen ska användas inom 30 min, sen tappar den effekt.

- Blandningen skall ej sköljas av, utan ligga kvar och torka på ytan.

- Bruten förpackning ska användas inom 6 månader.

Viktigt att tänka på


  • Innan du behandlar en målad yta ska den vara ren från sot, fett och allmän smuts, använd Alcro Grovrent eller Alcro Trallrent.  
  • Alg & Mögelfritt kan ha en etsande och blekande effekt på vissa material. 
  • Täck över glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor som inte ska desinficeras. 
  • Skölj direkt med vatten om medlet kommer i kontakt med en otäckt yta.