Silikat

Silikat används på betong, cement-, och kalkcementputsade ytor samt för kalksandstegel. Den kan användas både ute och inomhus och lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement- och silikatfärger. För att måla en tegefasad behöver du först lägga en putsbeläggning på ytan, efter det går det att måla tegelväggen med Silikat. Du kan läsa mer om att måla på tegel i vårt kundforum. Vår Silikatfärg går utmärkt att nyansera och går att få i ett stort urval av kulörer. Be gärna om hjälp i din butik, Alcros återförsäljare är mycket kunniga och kan hjälpa dig till ett perfekt resultat. 

PRODUKTTYP: Oorganisk 1-komponent silikatfärg baserad på kalivattenglas. Uppfyller DIN 18363 (2.4.1).

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas när byggfukten försvunnit. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandblästring alt. med vattenblästring för bästa vidhäftning samt för att få bort cementhud. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter 6-8 veckors härdning.
 • TIDIGARE MÅLADE YTOR: Måla ej på organiska underlag. Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t. ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Arbetsmetod väljs efter underlagets kondition och färgtyp. Använd lämplig skyddsutrustning. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Öppna upp sprickor och håligheter och reparera med Finnseco reparationsbruk. Dåligt bunden puts avlägsnas och putsa om med samma material och till samma struktur som funnits ursprungligen. Låt ytorna härda ut före målning. 
 • MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan som skall målas skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej på solheta ytor eller när det är risk för kraftigt eller långvarigt regn. 
 • APPLICERING: Ytor som inte skall målas, t. ex. fönsterglas, fasadens naturstens- och klinkerbeläggningar samt metallytor, skall skyddas väl under målningsarbetet. Färgstänk skall avlägsnas omedelbart med rent vatten. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för målning av en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Ifall du måste använda olika satser, måla skarven med en blandning av den nya och gamla satsen (t. ex. 1:1). Anpassa arbetet så att skarven kommer på en osynlig plats. Rör om Silikatfärgen omsorgsfullt före användningen.
2
 • MÅLA
 • TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med en blandning av Silikatgrundfärg och Alcro Silikat Täckfärg i proportion 1:2 TÄTA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då grundmålningen torkat minst 12 h med Alcro Silikatfärg, vilken kan förtunnas max. 10% med vatten.
 • PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blandning av Alcro Silikatgrundfärg och vatten i proportion 1:1.
 • PORÖSA YTOR, MELLANSTRYKNING: Mellanstrykningen utförs då grundfärgen torkat minst 12 h. För mellanstrykningen kan Alcro Silikatfärg förtunnas max 10% med Alcro Silikatgrundfärg.
 • PORÖSA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då mellanstrykningen torkat minst 12 h. För ytmålningen kan Alcro Silikatfärg förtunnas max 10% med vatten. SKÖTSEL: Rengöring av ytor med Alcro Silikat Täckfärg utförs med försiktig högtryckstvätt. UNDERHÅLLSMÅLNING: Ytor målade med Alcro Silikat Täckfärg kan underhållsmålas med Alcro Silikat Täckfärg. SKYDDSFÖRESKRIFTER: Hälsoskadlig, Xn. Innehåller: Kaliumsilikat.
 • FARLIGT VID FÖRTÄRING.
 • IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.