Regnstopp

Regnstopp är ett vattenburet impregneringsmedel som effektivt stoppar ytans förmåga att suga upp vatten när det regnar och samtidigt helt öppen för vattenånga som låter underlaget andas.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  •  NY PUTS OCH BETONG ska åldras minst 2 månader före behandling. Regnstopp fungerar inte på kritande eller stoftiga ytor.
  • STOFTIGA YTOR borstar du tills underlaget är fast.
  • SMUTSIGA YTOR tvättar du med varmt vatten. Underlaget ska vara torrt och rent från smuts, salter och fett. Tänk på att efter att du rengjort med vatten kan det ta flera dagar innan underlaget torkat ut.
  • SPRICKOR OCH SKADOR I UNDERLAGET lagar du med ett bruk som liknar det som använts tidigare. Kontrollera att anslutningar och genomföringar är täta, t ex fästen för balkonger och stuprör, vid fönsterbleck, armatur etc.
2
  • APPLICERA REGNSTOPP
  • Luftens, ytans och färgens temperatur ska vara minst +5°C. Måla inte i direkt solljus, regn eller vid risk för regn. Applicera flödigt utan att mätta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. Du kan använda olika verktyg: lättast går det med trädgårdsspruta, airless- och lågtrycksspruta, men det går också bra med pensel, plafondpensel och roller. Starta behandlingen nedtill och arbeta uppåt. Bäst resultat på stora ytor får du vid applicering 2 gånger vått i vått. På mineralskivor (som helst ska vara åldrade minst ett år) applicerar du Regnstopp 2 gånger med några timmars tork i mellan. Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart upp eventuellt stänk. Skydda ögon och mun mot stänk och sprutdimma. Använd skyddsglasögon och dammfilter. Mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter kan få saltutfällningar under torktiden, men när produkten torkat tränger dessa salter inte längre ut. Den behandlade ytan kan du måla över med Sockel, Putsfärg och Silikat. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.