Kalk Slamfärg Kalkputs

Våtblandad färg för inom- och utomhus, baserad på släckt kalk. Avsedd dels som avfärgning vid renovering av olika kalkputstyper på äldre fasader, dels som ytbehandling vid nyputsning med kalkbruk m.m.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • FÖRBEHANDLING: Ytan skall vara helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas. Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen. Kalk Slamfärg Kalkputs rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll. Ytor som inte målas skyddas noga.
2
  • MÅLA
  • Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten i förhållanden: Se tillredning av färg. Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten. Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande". Applicera Kalk Slamfärg Kalkputs med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen. Låt Kalk Slamfärg Kalkputs torka ca. 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första. Eventuell tredje strykning görs lika den andra. Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks. Kulören på Kalk Slamfärg Kalkputs påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans.
  • TILLREDING AV FÄRG: - i ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 l vatten - i ett 25 kg kärl tillsätts 25 l vatten. Massan blandas omsorgsfullt. För att undvika kulörskillnader bör man alltid använda ovan nämnda blandningsförhållande. Kalkfärgen bör röras om tillräckligt ofta under arbetets gång. MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och fast. Luftens, färgens och underlagets temperatur skall vara minst +5°C.
  • I varmt eller blåsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning. Måla ej i regn eller i direkt solljus. SKÖTSEL: Rengör med försiktig högtryckstvätt utan tvättmedel. UNDERHÅLLSMÅLNING: Före underhållsmålning kan ytor tvättas försiktigt med trycktvätt utan rengöringsmedel. Ytor målade med Kalk Slamfärg Kalkputs kan underhållsmålas med Kalk Slamfärg Kalkputs. UNDERHÅLL: Eventuella föroreningar kan varsamt tvättas bort med trycktvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter ytbehandlingen. Alg eller mögel kan avlägsnas med Delfin Alg och Mögeltvätt och ytan spolas noga med vatten. SKYDDSFÖRESKRIFTER: Frätande, C Innehåller: Kalciumhydroxid FRÄTANDE.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.