GRANIT

Granit Täckfärg är en silikonemulsionsfärg med extremt bra hållbarhet för målning utomhus av mineraliska ytor, både puts och betong, (max. partikelstorlek 0,3 mm), på t ex bostads-, affärs-, industri-, lagerbyggnader. Granit Täckfärg skyddar fasaden länge och har långa ommålningsintervaller. Granit Täckfärg är en öppen färg som släpper igenom fukt och som har väldigt låg vattenupptagning.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av ommålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineralgrund eller Mineralprimer användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad och i våra arbetsråd.
2
  • MÅLA
  • Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för objektet. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Ifall du måste använda olika satser, måla skarven med en blandning av den nya och gamla satsen (t. ex. 1:1). Anpassa arbetet så att skarven kommer på en osynlig plats. Måla ytorna två gånger med Granit Täckfärg. Granit Täckfärg kan vid behov förtunnas med högst 10 % vatten. Skydda ytor som ej skall behandlas. Eventuellt stänk torkas bort omedelbart. VIKTIGT! Om fasaden är reveterad kontakta vår Kundservice eller din handlare för mer information innan målningsarbetet startar. OBS! Ytan skall vara ren,torr och fast. Temperaturen minst +7°C, gäller både yta, material och omgivande luft, och relativ luftfuktighet under 80%. Rör om färgen ordentligt före målning. Vid sprutning ska färgen efterstrykas med pensel. Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.