Silikat Grundfärg

Oorganisk 1-komponent silikatgrund baserad på kalivattenglas för grundning före målning med Alcro Silikatfärg.

Avsedd för: Betong, cement-, och kalkcementputsade ytor samt för kalksandstegel. Kan användas ute och inomhus. Lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement- och silikatfärger. Se bruksanvisning. Speciellt lämplig för speciella objekt, vattentorn, viadukter mm.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmnngsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t. ex. med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter ca 1-2 månaders härdning.
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organsika färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t. ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Avlägsna tidigare med kalkfärg målade, löst sittande eller mjöliga ytor med stålborste eller varmvattentvätt. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med Finnseco reparationsbruk och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Lagningarna efterbehandlas omsorgsfullt och får härda ut före målning. MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika brokighet. APPLICERING: Ytor som inte skall behandlas skydda under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten.
2
  • MÅLA
  • TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med Alcro Silikatgrundfärg och Alcro Silikatfärg i proportion 1:2 PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blanding av Alcro Silikatgrundfärg och vatten i proportion 1:1. SKYDDSFÖRESKRIFTER: Hälsoskadlig, Xn. Innehåller: Kaliumsilikat.
  • FARLIGT VID FÖRTÄRING.
  • IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.