Puts Grundfärg

 Det här är en grundfärg för puts, betong och fiberförstärkta skivor. Den stärker underlaget, ökar vidhäftningen till täckfärgen och minskar vattenupptagningen.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Obehandlad puts och betong rengör du från smuts, salter och annat löst material genom noggrann borstning eller för bäst resultat med hjälp av högtryckstvätt med avpassat tryck och utan rengöringsmedel. På nygjuten betong avlägsnar du förekomst av cementhud och formolja med stålborste eller högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Bäst resultat får du genom blästring eller vattenblästring. Låt torka ordentligt. Tänk på att ny puts och betong ska åldras minst 2 månader innan du behandlar den på något sätt. Fiberförstärkta skivor (fasader, inte takytor) grundar du tidigast efter ett halvt års utomhusexponering. Rengöring är samma som för obehandlad puts och betong. mögel och algväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt, skölj sedan noga med vatten. Skador i underlaget lagar du lämpligen med ett bruk som liknar det som använts tidigare.
2
  • MÅLA
  • Se till att ytorna som ska målas är torra. Måla med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Måla flödigt utan att färgen bildar en film. OBS! Grundmåla inte socklar närmare marken än 50 cm. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.