MINERAL GRUNDFÄRG

Det här är en grundfärg för mineraliska ytor och fiberförstärkta skivor. Den stärker underlaget, ökar vidhäftningen till täckfärgen och minskar vattenupptagningen och fungerar därför utmärkt på såväl porösa som på hårda betongytor. Ger utmärkt vidhäftning på industriellt färdigställda betongytor. Mineral Grundfärg används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg och Betong. Mineral Grundfärg är CE-märkt.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.
2
  • MÅLA
  • Se till att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Måla med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Måla flödigt utan att färgen bildar en film. OBS! Grundmåla inte socklar. Läs mer på våra arbetsråd, faktablad samt på www. alcro. se.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.