Putsfasad

Måla putsfasad

Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska mate­rial. Det vanligaste är att man bygger huset i någon form av betong och sedan putsar ytan. Förr användes även trä som stomme. Man armerade då med nät eller vassmatta före putsningen, så kallad reveterad puts. Numera används också en teknik där man fäster nät direkt på isoleringen. På detta läggs sedan så kallad tunnputs. Med olika material och metoder får putsytan olika ytstrukturer. 

Puts och andra mineraliska material är känsliga för fukt. De suger lätt upp vatten och leder fukten vidare i materialet. Särskilda färg­behandlingar som både kan stoppa fukt utifrån och släppa ut fukt inifrån krävs för att materialet inte ska ta skada. Annars uppstår ofta frostskador med sprickbildning, yterodering och alg­angrepp som följd.

Kollektioner framtagna för putsfasad