Roststopp Grundfärg

Innehåller aktiva rostskyddspigment vilket effektivt skyddar järnytor med kvarsittande rost, som inte kan avlägsnas helt. Roststopp ger en god vidhäftning till åldrad, omålad galvaniserad plåt, nya och åldrade stålytor samt även till åldrade plasatitol- och polyesterbehandlade plåtytor. Är lämplig som grundfärg vid ommålning av plåttak.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • NY FÖRZINKAD PLÅT: Bäst resultat får du om ytan först åldras ett år utomhus. Ett annat val du kan göra är att avfetta eller tvätta plåten med Grovrent, skölj och slipa sedan ytan varligt med grön/röd Scotch Brite, skölj igen.
 • ÅLDRAD OMÅLAD FÖRZINKAD PLÅT ELLER STÅLPLÅT tvättar du med Delfin Grovrent och sköljer. Rostiga ytor skrapar du eller stålborstar.
 • OMÅLAD ALUMINIUM tvättar du med Grovrent och sköljer. För bästa resultat slipa lätt.
 • TIDIGARE MÅLAD PLÅT: Plastisol som sitter dåligt fast vid underlaget eller är tunnare än 140 ?m måste du ta bort helt före målning. Det gäller även fabrikslackad plåt belagd med PVF2 eller Organosol.
 • I övrigt tvättar du med Grovrent och sköljer. Löst sittande färg och rost skrapar du eller stålborstar.
 • SKÖLJ SÅ HÄR: Skölj med varmvatten (minst +70°C). Bäst resultat får du med en högtryckstvätt.
2
 • MÅLA
 • Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Omålade ytor målar du flödigt med pensel eller spruta. Om du använder spruta, späd färgen 10%. Se till att du får tillräckligt med färg i hörn och på kanter så att det torra färgskiktet blir ca 40?m. Tidigare målade ytor eller fabrikslackade ytor där ren metall eller rostiga partier syns, bättrar du på fläckvis en extra gång med Roststopp. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (<80% rh). avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. som täckfärg till roststopp rekommenderar vi plåtfasad, plåttak, komplett, mekanlack eller genuin täckfärg. för mer information, läs alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner