Plåttak Aqua

Vattenburen halvmatt täckfärg för plåttak och andra plåtdetaljer. Vid målning på metallrena underlag ska ytorna alltid först grundmålas med Alcro Metallprimer. För bästa resultat använd helsyntetisk pensel.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 •  STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt och borsta sen rent ytan. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
 • FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
 • PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Delfin Fettlösare och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t. ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.
 • PÅ TIDIGARE MÅLAD ELLER FABRIKSBEHANDLAD PLÅT måste du avlägsna all Plastisol på tak och horisontella ytor som t. ex. fönsterbleck, helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Färgborttagare. Detta gäller även fabrikslackad plåt med PVF2 och Organosol. Polyester samt platsmålade ytor med akrylat, styren-akrylat tvättas ned med Grovrent tills ytan inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt och för bäst resultat varmvatten (minst+70°C). Avlägsna rost helt, skrapa bort lös färg och matta ned blanka ytor. Plåtrena ytor grundas med Metallprimer.
 • JÄRN kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.
 • SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst +70°C).
2
 • MÅLA
 • Ytan ska vara torr och ren innan du målar. För bästa resultat använder du pensel eller rulle av helsyntetiskt material alternativt en högtrycksspruta (ej luft). Du bör inte späda färgen vid sprutning. Måla två gånger så att det torra färgskiktet blir minst 80 mym. Se särskilt över skarpa hörn och kanter. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner