Plåtfasad Täckfärg

Plåtfasad Täckfärg ger en hård, porfri, smutsavvisande yta och har mycket god vidhäftning till behandlad plåt.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • STÅL tvättar med Grovrent och sköljer väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer.
 • FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM: Tvätta med Grovrent och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer.
 • FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Delfin Fettlösare och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t. ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.
 • FABRIKSLACKERAD ELLER TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD
 • PLÅT: Fasader med fabrikslackerad plåt av PVF2 eller Organosol måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Färgborttagare. Fasader med Plastisol och polyester samt platsmålade fasadytor med akrylat eller styrenakrylat tvättar du med Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnar du helt, lösfärg skrapar du bort och blanka ytor mattar du ned.
 • JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.
 • SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning använder du en högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst +70°C).
2
 • MÅLA
 • Ytan ska vara torr och ren innan du målar. För bästa resultat använder du pensel eller rulle av helsyntetiskt material alternativt en högtrycksspruta (ej luft). Du bör inte späda färgen vid sprutning. Applicera två gånger så att slutresultatet blir ett torrt färgskikt på minst 60 mym. Se särskilt över skarpa hörn och kanter. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner