Metallprimer Grundfärg

Det här är en vattenburen metallgrund för rostskyddsmålning på stål, zink och aluminium. Innehåller rostskydd som förhindrar uppkomst av rost.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt. Borsta sedan rent ytan. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
  • ALUMINIUM SAMT FÖRZINKAD PLÅT EJ PASSIVISERAD MOT VITROST tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
  • FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST: Inoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Delfin Fettlösare och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj. När ytan är torr och ren, grunda med Alcro Metallprimer. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t. ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.
  • PÅ TIDIGARE MÅLAD ELLER FABRIKSBEHANDLAD PLÅT måste du avlägsna all Plastisol på tak och horisontella ytor, som t. ex. fönsterbleck, till helt plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Färgborttagare. Detta gäller även fabrikslackad plåt med PVF2 och Organosol oavsett om det är tak, fasad eller horisontella ytor. Fasader med Plastisol, för fasad och tak med polyester samt för platsmålade tak- och fasadytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Alla plåtrena ytor grundas med Metallprimer.
  • JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.
2
  •  SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst+70°C).
3
  • MÅLA Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Måla med pensel, rulle eller spruta. Bäst resultat får du med pensel och rulle av helsyntetiskt material eller med högtrycksspruta (ej luft). Vid sprutmålning ska färgen inte spädas. Sprutning på liggande ytor ger bäst resultat. Se till att du får tillräckligt med färg i hörn och på kanter så att det torra färgskiktet blir c:a 40 mym. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Du bör inte heller måla på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. Som täckfärg till Alcro Metallprimer rekommenderas Plåttak Aqua, Mekanlack Aqua och Plåtfasad Täckfärg. Plåtdetaljer i anslutning till målning av träfasad kan efter grundning även täckmålas med Modern Oljefärg, Fasad Täcklasyr och Bestå Fönsterfärg. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
 
  •  TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Passande kollektioner