Mekanlack Aqua

Mekanlack Aqua är en vattenburen blank täckfärg som ger en elastisk färgfilmmed god hållbarhet vid målning av metall utomhus. Perfekt att använda bådepå stora och små ytor. För bästa resultat använd helsyntetisk pensel.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt och borsta sen rent ytan. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
 • FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.
 • PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Delfin Fettlösare och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t. ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.
 • MÅLNING AV FABRIKSLACKERAD PLÅT OCH TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD PLÅT: All Plastisol, PVF2 och Organosol på horisontella ytor måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt med Färgborttagare. För PVF2 och Organosol gäller detta även vertikala ytor. Polyester samt platsmålade ytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Plåtrena ytor grundas med Metallprimer.
 • JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.
 • SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst+70°C).
2
 • MÅLA
 • Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Måla 2 gånger så att det torra färgskiktet blir c:a 60 mym. Bäst resultat får du med pensel av syntetisk borst eller med spruta, HVLP eller högtrycksspruta (ej luft). Vid sprutmålning med HVLP ska färgen spädas med max 10% vatten. Rör om väl och låt stå i ca 30 minuter innan färgen hälls upp. Rekommenderad minsta luftmängd vid sprutning är 3 liter. Använd munstycke 0,012"-0,017. Om högtrycksspruta (ej luft) används skall färgen inte spädas. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner