Fönsterkitt

Ett kitt för isättning av glas och reparationer av fönster före målning. Fönsterkitt fäster bra på glas, trä och metall. Kittet varken hårdnar eller spricker.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Tvätta ytan med Målartvätt. Skölj noga med vatten.
2
  • LÖST SITTANDE KITT OCH FÄRG
  • Skrapar du bort.
3
  • TRÄRENA YTOR
  • Behandlar du med Bestå Grundolja. Torka bort överskottet. Grunda sedan med Bestå Grundfärg.
4
  • KITTA
  • Lägg på massan i fogen så att den fylls ut väl. Jämna ut direkt med en kittkniv eller spackel. Kitta inte vid lägre temperatur än +5 grader. Om kittet blivit hårt på grund av kyla kan du värma det i ett vattenbad till lämplig konsistens. Efter 5 dygn kan du måla på kittet. Måla 1-2 mm in på glaset i två skikt. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Passande kollektioner