Bestå Fönsterfärg

Bestå fönsterfärg ingår i ett fönstersystem som är lättstruket och rinningssäkert. Det täcker bra och ger en väderbeständig yta med god kulörhållning. Både grundoljan, grundfärgen och täckfärgen är vattenburna, vilket är bra både för dig som målar och för miljön. Dessutom är torktiden mycket kort och man hinner täckmåla 2 gånger samma dag. Fönstren kan stängas redan 4-6 timmar efter avslutad målning.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  •  TIDIGARE BEHANDLADE YTOR som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt.
2
  • MÅLA
  • Trärena ytor behandlas med Bestå Grundolja, i synnerhet allt ändträ. Även gamla sugande ytor såsom ändträ, skarvar, knutpunkter, kittfalsar och andra känsliga delar bör oljas. Överskott av Bestå Grundolja torkas upp. Grundmåla sedan med Bestå Grundfärg. Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas också med Bestå Grundfärg. Laga sprickor och fyll öppna fogar med Alcro Målarfog samt kitta med Alcro Fönsterkitt. Färdigmåla 2 gånger med Bestå Fönsterfärg. Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång. OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget ska vara rent och torrt samt att träkonstruktionen inte får innehålla för mycket fukt, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 4-6 timmar från avslutad målning. Undvik att måla ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80% RH.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner