Startskottet mot framtidens färg

Elisabet Sahlin, hållbarhetschef, om nya Alcro A1

Med nya färgkartan ad.balans lanserar vi tolv tidlöst ljusa kulörer, valda med stor omsorg. Nu gör vi det också enklare att välja en färg som innehåller mindre fossila ingredienser - Alcro A1 är en ny väggfärg med delvis biobaserade organiska ingredienser. Vi ser detta som ett viktigt steg mot framtidens fossilfria färg.

- Det har alltid varit naturligt för Alcro att utveckla både produkter och vår verksamhet för en bättre miljö, säger Elisabet Sahlin, hållbarhetschef på Alcro.

Miljö är ett begrepp som rymmer mycket. I Alcros fall betyder det bland annat att vi kontinuerligt arbetar för en produktportfölj som både tar hänsyn till vår natur och till målarens arbetsmiljö, samtidigt som den i slutändan även ska ge en sund och trivsam boendemiljö. Alcro A1 innehåller delvis biobaserade organiska ingredienser tagna från växtriket, samtidigt som färgen håller samma höga kvalitet som våra andra väggfärger.

- Vår vision är att i framtiden kunna använda biobaserat avfall, sådant som annars går till spillo, istället för att använda råolja för att tillverka komponenter till färg. Växter hinner återbildas – under en färgs livstid hinner ny basråvara bildas, samtidigt som koldioxid binds från luften.

Hållbart på flera fronter

När Alcro arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor är det med tydligt mål; en produktportfölj som är mindre lösningsburen och mer vattenburen, med miljömärkta och av Astma- och allergiförbundet rekommenderade produkter. Att lägga fokus på resurserna vi använder, det vill säga minska avfallet och vara så effektiva vi kan med de råvaror som används.

- Vi strävar även efter att minska vår koldioxidbelastning, det vill säga vårt bidrag till växthusgaser. Genom att välja klimatsmart el och värme, jaga energitjuvar och välja duktiga distributörer har vi halverat vår koldioxidbelastning sedan 2011. En stor del av de växthusgaser vi orsakar är förknippad med vår distribution. Alcros kunder finns i hela landet och därför är det viktigt att vi väljer distributörer som hjälper oss att optimera våra leveranser på ett smart sätt och arbetar aktivt med att minska växthusgaserna.

Tillsammans mot framtiden

Alcro A1 rekommenderas av Astma- & Allergiförbundet, samt uppfyller kriterierna för Svanenmärket. Dessutom är burken tillverkad av minst 20 procent återvunnen plast.

- Det är också ett resultat av vår vilja att minska vårt oljeberoende, den här burken minskar behovet av olja genom att ta vara på ett material som annars blivit avfall. Vi hoppas att detta första steg kommer att leda till fler, och att både efterfrågan och utbudet av återvunna och biobaserade material kommer att öka.  

För att nå framtidens fossilfria färg krävs att våra leverantörer gör denna omställningen från fossilbaserat till biobaserat. Det är både kostsamt och ganska besvärligt, men vi måste tillsammans se till att det blir värt den investeringen genom att visa vårt intresse för de som faktiskt börjar ställa om sin produktion, säger Elisabet.

Mer om vårt hållbarhets- och miljöarbete finner du här.