Måla bort kondensen

En återkommande fråga som vi på Alcro får är om det finns någon produkt som motverkar kondens och vattendroppar i garage och konstruktioner med plåttak, exempelvis miljöstationer. Svaret är ja.

Tikkurila GrafoTherm är en produkt speciellt framtagen för ytor där kondens och fukt uppstår. Problemet uppstår när insidan av plåttak och väggar kyls av utifrån vilket leder till att fuktig luft kondenseras. Tack vare speciella egenskaper absorberar produkten kondensvattnet, fördelar det över ytan och förhindrar att vattendroppar bildas vilket innebär att vattnet avdunstar snabbare. För att produktens effekter ska fungera fullt ut måste luften i utrymmet röra på sig med hjälp av ventilation, annars riskerar färgskiktet att mättas av för mycket kondensvatten. Men det krävs ingen avancerad ventilation,  det räcker med tvärdrag eller enkel mekanisk ventilation.

Ytterligare fördelar med Tikkurila GrafoTherm är att den har värmeisolerande och ljuddämpande egenskaper. Appliceras den i flera tjocka skikt jämnar den även ut temperaturförändringar på underlaget. Det innebär till exempel att temperaturen på ett behandlat plåttak inte faller lika snabbt som på ett obehandlat tak. Det innebär också att produkten stänger ute värmen under sommaren vilket ger ett mer behagligt inomhusklimat.

Tikkurila GrafoTherm är lämplig för bland annat lagerbyggnader, parkeringshus, ventilationstrummor, vattenverk, industrier, idrottsarenor, miljöstationer, fraktcontainrar och godsvagnar. För bäst resultat bör den appliceras med spruta, men även roller och pensel fungerar.