Slätt våtrumssystem för vårdmiljöer

I mars lanserades Alcros släta våtrumsväv Tasso G900V i System Klass VT. Den är godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll i målningssystem för VT och passar utmärkt för vårdmiljöer.

Med ett målat våtrumssystem kommer du både ner i material- och arbetskostnad. Nu kan vi erbjuda Alcros nya släta våtrumsväv  - även för vårdmiljöer.
Tasso G900V i System Klass VT ska användas på väggar i våtzon 1 som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Det innebär att du nu kan välja släta målningssystem för alla väggytor i vårdmiljö, vilket även ger möjlighet för släta bad- och våtrum.

Ett enklare sätt att hålla ett enhetligt projekt och att arbeta mer med kulörer - något som ger positiv effekt  för vårdtagares hälsa och välbefinnande.
– Ett sätt att jobba med kulörer är att förtydliga exempelvis ingångar till matsalar, den egna lägenheten eller hygienutrymmen vilket kan bidra till säkerhet och känslan av kontroll. När man är patient kan man uppleva en beroendeställning varför känsla av kontroll över miljön man befinner sig i är betydelsefull. Men det handlar inte bara om funktion, det är lika viktigt att tänka på att skapa vackra värdiga vårdmiljöer som kan påverka oss positivt. Färgsättningen ska vara harmonisk och hänga ihop, när man är sjuk orkar man ofta inte med för mycket mönster och kulörer som sticker i ögonen, säger Helle Wijk, leg. sjuksköterska, universitetslektor, doktor i Medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs också om hur arkitekt Britta Böhm arbetar med våtrumssystem hos privatpersoner.  
Utförandeanvisning samt material och AMA-koder för Tasso G900V i System Klass VT finner du här.