Objektsupport

Branschens bästa beskrivarservice.

Tjänsten heter Objektsupport - och det är ingen slump. Vi vet att snabba svar på komplicerade frågor är avgörande vid beskrivningar av byggobjekt. Vi ger dig svar, både på tekniska estetiska frågeställningar. Ring oss på:
08-775 64 00 eller maila: objektsupport@alcro.se

Vi vet att det är viktigt att du snabbt kommer fram till de rätta lösningarna. Vår ambition är kort och gott att ge måleribranschens bästa beskrivarservice. Dina frågor kan vara många, både av teknisk och estetisk art.

Hjälp med val av färgkvalitet

Färgkvaliteten avgör ytskyddet. Olika kvaliteter är olika tåliga mot till exempel vatten, rengöringsmedel och nötning.

Hjälp med att välja kulör

Exempelvis kan samma kulör upplevas intensivare och färgstarkare i takt med ökad ytstorlek. Upplevelsen påverkas i hög grad av vilka andra kulörer den ses tillsammans med etc. 

Inspiration och råd om nytänkande

Moderna målningssystem skapar nya möjligheter. Låt oss uppdatera och inspirera dig kring nya produkter, målningstekniker och färgsättningar. Vi kommer gärna ut och håller seminarier och hjälper dig att bli bättre rustad i ditt beskrivningsarbete.

Svar på tekniska frågor inom måleri

Kanske behöver du hjälp att välja Hus AMA-koder. Eller veta vad en färg innehåller.