Alcro.se - Miljö

Miljö

Alcro först i Norden med Svanenmärkt utomhusfärg

Utomhusfärg är en produkt där ett miljömedvetet val gör stor skillnad. För att klara av en Svanenmärkning krävs det att kvaliteten på produkten är lika bra eller bättre än de produkter som inte har märkningen. Svanen innebär stränga miljökrav på alla delar av innehållet och produktionen.

Alcros miljötänkande

Alcro arbetar mycket aktivt för att våra produkter och tillverkningsprocesser ska vara miljövänliga. Sedan 1997 är vi ISO 14001-certifierade och utifrån en miljöpolicy har vi satt upp en rad miljömål. I vår miljöpolicy står bl.a. att vi ska utveckla färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Ett exempel på våra miljömål är att vi ska kunna erbjuda vattenburna produkter för alla ändamål. Något vi redan kommit långt med.

Ladda ner Tikkurilas Miljöredovisning (pdf)

......................................................................................................................................................................................................

Miljöcertifiering

Alcro är ISO 14001-certifierade för vårt miljöledningssystem. Det innebär att vårt miljöarbete är förebyggande och förutseende.

Ladda ner Certifikat ISO 9001 - ISO 14001 (pdf)

......................................................................................................................................................................................................

ad.junior

Visst kan du måla!

Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar.

Ladda ner pdf!

......................................................................................................................................................................................................

Återvinning av tomburkar

Tomma burkar ska vara väl urskrapade och lämnas till återvinningscentral. Mer information om förpackningsinsamlingen finner du på www.ftiab.se.

......................................................................................................................................................................................................

Återvinning av färgrester

Flytande färgrester får inte spolas ut i avloppet. Torka noggrant bort det mesta av färgresterna från penslar och rollrar, på till exempel ett tidningspapper. Om du målat med vattenburen färg kan du sedan rengöra dina verktyg under vattenkranen.

Måla vattenburet (pdf) 

......................................................................................................................................................................................................

VOC - direktivet

Direktiv 2004/42/EG är ett regelverk som trädde i kraft 2007 och som begränsar användningen av lösningsmedel, s k flyktiga organiska ämnen (VOC) i målarfärger och som har införts i svensk lagstiftning. Alcros färgsortiment är anpassat så att produkterna uppfyller kraven.

......................................................................................................................................................................................................

Organisationer som gör miljöbedömningar av färg

Flertalet av Alcros produkter har blivit godkända, rekommenderade eller accepterade i nedanstående bedömningssystem. 

Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som sköts av ett icke vinstdrivande bolag på uppdrag av regering och riksdag. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller högt ställda krav genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. 

Läs mer om Svanen

 

 

Astma- & Allergiförbundet Astma-och Allergiförbundet har valt att ge flera av våra färger sin rekommendation. Det innebär att färgens innehåll är granskat och har godkänts av allergiexperter och att missionen från den målade ytan är så låg att den inte är mätbar efter 4 veckor. 

Läs mer om Astma- och Allergiförbundet


BASTA är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Systemet bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH med fokus på utfasning av de allra farligaste ämnena och tillämpas av de stora byggföretagen JM, NCC, PEAB och SKANSKA. Alcro lägger kontinuerligt upp de produkter som uppfyller kraven på BASTA hemsidan. BASTA-databasen innehåller två register: BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav, och BASTA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets högre krav.

Läs mer om BASTA