Instruktionsfilmer

Här hittar du våra instruktionsfilmer - tutorials för yrkesmålare

Skarvspackla med Alcros rullspackel 

Spackling av vägg med rullspackel 

Målning med Milltex Prestanda 5