CE-märkning

Här hittar du en lista på spackelprodukter som innefattas av CE märkning för byggprodukter samt DoP för spackel och för mineraliska produkter. 
I listan hittar du dels vilken EN standard som produkten är avsedd för men även vilket DoP ( Declaration of performance )nummer respektive  produkt har.
Det finns två standarder för  spackel
EN 13963 = Jointing material for gypsum boards = Spackel för skarvspackling
EN 15824= Internal plasters based on organic binders = Bredspackling

Tikkurila Sverige AB Spackelintyg 2013(pdf)

DoP Spackel Alcro 2013(pdf)

DoP Alcro Betong 2013(pdf)

DoP Yki Avjämningsbruk 2013(pdf)