Alcros produkter

För konsumenter och yrkesmålare .

Alcro har ett brett sortiment av färg och färgnära produkter som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete. Alcro kan erbjuda miljövänliga alternativ för så gott som alla målningsbehov. Sedan en längre tid är Alcro kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 och miljösäkrat enligt ISO 14001.

Alcro har utvecklat produktgrupper och system anpassade för målning av husets alla ytor – från fasad och väggar till våtrum och garagegolv. De flesta av produkterna för målning utomhus är gemensamma för konsument- och proffsmarknaden. Vägg- tak- och snickerifärger för inomhusmålning säljs i två serier, en för konsument och en speciellt anpassad för yrkesmålare.