Strukturmedel

Ett torrt strukturmedel som blandas i inomhus- och utomhusfärg för att få fram olika putsstrukturer. Strukturmedlet finns i två grovlekar, fin och medium. Strukturmedel Medium ger en normal" putsstruktur, Fin ger en slätare putsstruktur. Beroende på appliceringssätt, färgtyp och antal strykningar kan man få fram en yta som liknar fin puts, spritputs, kvastad cement eller kalkputs.

Gör så här

1
  • OLIKA VERKTYG GER OLIKA STRUKTURER
  • Långhårig roller och trattspruta ger en struktur som liknar fin spritputs. Penselmålning med en mjuk plafondpensel eller tvättpensel ger en struktur som liknar kvastad cement eller kalkputs.
2
  • MÅLA
  • Gör först rent och förbehandla enligt instruktionerna på respektive blandningsfärg.
  • MÅLA INOMHUS. Inomhus kan du använda Strukturmedel på målade finytor, glasfiberytor, betongytor, lättbetong, brädformsbetong m m. Om du spacklar större hål, sprickor, skarvar, hörn och kanter kan du med fördel använda Alcros Multispackel. Alcros Betongspackel går också bra. Rugga upp släta och blanka ytor med grovt sandpapper. Det ger en bättre fäste för strukturfärgen. Måla 1-2 gånger beroende på hur tät du vill att strukturen ska bli. Dra av ytan med en bred stålspackel mellan strykningarna. Om du målar med spruta ska färgen vara outspädd. Vill du ha en mjukare yta kan du måla en gång med Strukturmedel och en gång utan.
  • MÅLA UTOMHUS: Utomhus kan du använda Strukturmedel på husgrunder, murar, fasader av betong, lättbetong m m. Om du spacklar större hål, sprickor, skarvar, hörn och kanter, använd Alcros Multispackel eller Alcros Betongspackel. Måla med pensel, roller eller trattspruta. Färgen behöver i normala fall inte spädas. Vill du ha en mjukare yta kan du måla en gång med Strukturmedel och en gång utan. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.