Struktur Helmatt

Vattenburen strukturfärg för inomhusbruk. Struktur ger ett mycket fylligt skikt som effektivt förmår dölja ojämnheter i underlaget. Med roller erhålles en mycket dekorativ struktur, bestående av höga grängåsar i livfullt mönster. Strukturen kan ytterligare varieras med hjälp av pensel, tandad spackel, rotborste, fingrar etc. Prova gärna på en mindre yta. Önskas en smidigare konsistens kan färgen spädas med vatten. Avsedd för målning på puts, betong, sandfärg, tapet, gips och träfiberskivor.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
 • OMÅLADE YTOR grundmålar du med Sober Natur Grundfärg eller Milltex Allgrund.
 • TIDIGARE BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR MÅLADE, tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg eller Milltex Allgrund.
 • LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg eller Milltex Allgrund.
 • GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.
 • LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-slip.
 • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel/Alcro Lätt Hand.
 • OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Aqua Grundfärg. Slipa sedan lätt.
 • TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper.
 • PLASTYTA som t ex vinyltapet kan behöva grundas med V-slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.
2
 • MÅLA
 • Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. Den här färgen passar för flera olika målningstekniker och därmed olika målningsverktyg: du kan använda ullonroller, pensel, tapetborste, spackelspade eller spruta avsedd för spackel. Olika tekniker ger olika resultat. Du bör måla över färgen med Sober Natur eller Milltex. Om du vill ha ett mjukare mönster kan du späda Struktur Dekorfärg med latexfärg eller vatten. Tänk på att skydda golven eftersom strukturfärg har en tendens att stänka. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.