Skoltavla Täckfärg

Alcro skoltavla ger en yta där du kan skriva med krita som enkelt tvättas bort efteråt. Den finns i svart och målas två gånger med pensel. För bästa resultat krävs ett slätt underlag.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • En slät yta passar bäst för den här färgen - då blir det lättare att sudda. Så spackla och slipa om du har ett ojämnt underlag. Använd fint slippapper; 120/180. Se också till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
  • TIDIGARE BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR MÅLADE, tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Sober Grundfärg.
  • GLASFIBERVÄV, BETONG, PUTS ELLER ANDRA SUGANDE UNDERLAG grundmålar du med Sober Grundfärg.
  • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel eller Lätt Finspackel.
2
  • MÅLA
  • Rör om färgen väl både innan och under tiden du målar. Se till att ytan du ska måla är torr. Måla med pensel till en slät yta. Måla i två skikt, den ena gången horisontellt och den andra gången vertikalt. Låt färgen torka ca 12 timmar mellan strykningarna. Måla inte vid lägre temperatur än +15°C.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.