Tålig Halvmatt

Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bl.a puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som t ex hall, kök och tvättstuga. Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
 • OMÅLADE YTOR grundar du genom att måla med Tålig Täckfärg en extra gång.
 • TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADEYTOR sprutar du med Alcro Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan medfuktig trasa av microfibermaterial.
 • LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
 • GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du genom att grundmåla med Alcro Spärra.
 • LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundmålar med V-Slip.
 • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med väggspackel ur Alcros spackelsortiment.
 • OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundmålar du med Servalac Grund. Slipa sedan lätt.
 • TEXTILVÄV som t ex juteväv grundmålar du med Alcro Spärra under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.
 • PLASTYTA som t ex vinyltapet kan behöva grundmålasmed V-Slip för att inte ge dålig vidhäftning ellerklibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. Påplastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du medTålig Täckfärg två gånger.
 • I VÅTUTRYMMEN spacklar du hål och sprickor med Alcro Lätt Våt och grundmålar med Tät Grundfärg.
2
 • MÅLA
 • Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.