Tålig Halvmatt

Hej! Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bl.a puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som t ex hall, kök och tvättstuga. Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
 • OMÅLADE YTOR grundar du genom att måla med Tålig Täckfärg en extra gång.
 • TIDIGARE BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR MÅLADE, tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten.
 • LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
 • GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.
 • LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-Slip.
 • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.
 • OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Aqua Grundfärg. Slipa sedan lätt.
 • TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper.
 • PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-Slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. På plastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du med Tålig Täckfärg två gånger.
 • I VÅTUTRYMMEN spacklar du hål och sprickor med Alcro Lätt Våt och grundmålar med Tät Grundfärg.
2
 • MÅLA
 • Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.