SPÄRRA

Det här är en vit, matt grundfärg avsedd för att hindra blåsbildning på tapet,binda upp kvarsittande tapetbaksida samt binda upp stoftiga ytor till ett målnings och tapetserbart underlag. Spärra reducerar inträngning av vattenburna produkter i underlaget. Spärra har även isolerande egenskaper.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Innan grundmålning med Spärra sker se till att tapeter har god vidhäftning till underlaget. Limfärgsmålade ytor tvättas ned till fast underlag. Kalkade, stoftiga och löst bundna ytor borstas till fast underlag. Därefter grundmålar du med Spärra normalt 1 gång.

2
  • MÅLA

Vänta minst 6 timmar innan ytor grundmålade med Spärra tapetseras eller övermålas med vattenburen täckfärg ur inomhussortimentet t. ex. Milltex, Tät eller Sober. Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER