Tät Täckfärg Halvblank

Tät täckfärg är en halvblank färg speciellt avsedd för målning väggar och tak i våtrum och hygienutrymmen med en mycket vattenresistent, slagtålig, smutsavvisande och porfri yta. Har en god vidhäftningsförmåga till olika underlag. Tät täckfärg ingår i Alcro målningssystem som godkända för målning i våtutrymmen av Måleribranschens våtrumskontroll, Klass VA och VT.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Se till att underlaget är torrt och rent. Är ytorna tidigare målade med godkänt våtrumssystem och oskadade behöver du inte grundmåla igen. SPRICKOR,
 • SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel/Lätt Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tät Fog.
 • KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.
 • MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg & Mögelfritt.
 • VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare. PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.
2
 • MÅLA
 • Måla inte vid lägre temperatur än +10° C.
 • Måla två gånger med roller, pensel eller spruta. Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation. Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås efter några dagar. Undivk därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första sju dagarna. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.