Gör så här

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
TIDIGARE BLANKA ELLER SMUTADE YTOR
  •  MÅLADE, sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. 
  • OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Alcro Grunda.
  • LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda sedan med Alcro Spärra.
  • GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Alcro Spärra.
  • YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t ex. nikotin och vattenskador grundas först med Alcro Isolera RF
  •  HÅL OCH SRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.
2
  • MÅLA Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Har du rikligt med färg i rollern hela tiden så undviker du att få ett ojämnt resultat. Ett normalt smutsat tak behöver du bara måla en gång. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. För bästa resultat använd rulle med kvalitet syntet lugglängd 18mm.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER