Latexfog Universal

Det här är en latexfog som tätar springor och fogar. Det transparenta latexfogen tätar upp till 10 mm och färgad latexfog tätar upp till 30 mm. Den transparenta fogen är vit i början men blir genomskinlig när den torkat. Latexfogen är lättarbetad och fäster bra på de flesta byggnadsmaterial som t ex betong, tegel, sten, klinkers, marmor, trä och glas. Den tål fogrörelse +/- 10%. Du kan använda latexfogen både inomhus och utomhus, dock inte på ytor som konstant är i kontakt med vatten. Latexfogen kan målas över. OM du ska lacka eller lasera trägolv eller panel, använd transparent latexfog till eventuella springkor. OBS! Latexdog som kommer utanför springan måste du torka bort med fuktig svamp eller slipa bort, annars kan det bli en kulörskillnad när du lackar.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Kontrollera att ytorna är rena. Rester av gammal murbruksfog t ex måste du ta bort. Ytorna behöver däremot inte vara jämna eller helt torra.
2
  • FOGA
  • Skär av tubspetsen och skruva på munstycket. Skär av munstycket i ca 45° vinkel till önskad diameter. Placera patronen i patronpistolen. Tryck ut massan direkt i fogen så att den fylls ut väl. Jämna till direkt med fuktad svamp. Latexfogen bildar inom 30 minuter en elastisk hud som inte absorberar smuts. Mjukgörare i latexfogen vandrar inte över till andra material. Latexfogen går att måla över med både alkyd- och latexfärger. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga fogmassa från målningsverktygenföre rengöring. Flytande fogrester skall intehällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljösta-tion. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationereller -centraler.