Spackel

Välja spackel

Många gånger kan det tyckas självklart vilken typ av spackel som ska användas. Är det till snickerier så är det snickerispackel som gäller. Men det finns även andra parametrar att ta hänsyn till. Först och främst är det underlaget som styr, sedan handlar det om önskat resultat och på vilket sätt spacklet ska appliceras. Börja alltid med att välja spackel utifrån underlag och metod.

Nyhet! Rolla på spacklet. Lätt Rull är vår senaste nyhet. Ett färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv- och bredspackling av väggar och tak inomhus. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är mycket lätt att fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Lätt Rull passar både till skarvspackling med iläggning av pappersremsa och till bredspackling på de flesta ytor såsom gips, betong och glasfiberväv.Efter applicering jämnar du ut med spackelspade.

Rullspackel

Färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus.

Våtrumsspackel

Ett medelgraderat lättspackel som tål vatten bra och som därför passar för våtutrymmen inomhus.

Grovspackel

Ett grovgraderat lättspackel avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial.

Finspackel

Ett fingraderat lättspackel avsett för utspackling av tapetskarvar och skarvspackling på olika typer av skivmaterial. 

Snickerispackel

Akrylatspackel för träytor. Ett snabbtorkande latexspackel för snickerier och stålkonstruktioner inomhus.

Latexfog Universal

Tätar springor och fogar upp till 30 mm. Transparent upp till 10 mm. Är lättarbetad och har god vidhäftningsförmåga.

Handspackel

Medelgraderat lättspackel avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong, skivmaterial.