Element Täckfärg

Vattenenburen, icke gulnande akrylatlackfärg för värmeelement och plåtdetaljer invändigt. Avsedd för målning av radiatorer och rör, vilka håller normal temperatur för bostads- och kontorsutrymmen (max 80 grader) samt plåtdetaljer som t.ex. takkasetter och plåtskåp. Element Täckfärg ger god utflytning, hög ythårdhet samt god vidhäftning till gamla målade ytor.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten.
  • OBEHANDLADE YTOR rengör du från rost och tvättar med Målartvätt. Grundmåla sedan med Servalac Aqua Grundfärg.
2
  • MÅLA
  • Rör om färgen väl från botten. Använd pensel, roller eller spruta. Måla inte på ytan då den är varm - det kan göra att färgen flyter ut sämre och att resultatet blir stripigt. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.