SERVALAC GRUND

Det här är en grundfärg som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler och den är fri från starka lösningsmedel. Du använder den som grundfärg innan du målar med Servalac Lackfärg.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta.
  • FABRIKSMÅLADE YTOR (HÄRDLACKADE) slipar du noga med fint sandpapper.
  • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickeri-spackel och slipar sedan lätt.
  • NYTT TRÄ slipar du lätt.
  • METALLYTOR som är fria från rost grundar du med Häfta Grundfärg.
2
  • MÅLA
  • Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER