Solklar Halvmatt UV-panellack

Det här är en trälack med UV-skydd som motverkar träets gulnande. Den passar perfekt för träpanel, men också för andra träytor och gärna som grund under Alcros vattenburna klarlacker. Om du tänker betsa i en ljus kulör kan du använda Solklar ovanpå betsen - UV-skyddet gör att ljusbetsade ytor håller kulören bättre. (Lacken rekommenderas inte till mörkbetsade ytor.) Solklar gör också att träytor blir mindre smutsiga och lätta att hålla rena utan att träets naturliga utseende påverkas. Lacken tål dock inte en längre tids påverkan av vatten, fett, sprit och heta kärl och därför bör du överlacka utsatta ytor med en tåligare vattenburen klarlack.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish väter du först ytan. När ytan torkat slipar du ner fiberresningen i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammar sedan av.
  • FETA TRÄSLAG som t ex teak och jakaranda tvättar du först med Standardförtunning innan du slipar och dammar av.
  • TIDIGARE LACKADE YTOR tvättar du av med Målartvätt och slipar med slippapper 180-240, damma sen av ytan innan lackning.
2
  • LACKA
  • Lacka inte vid lägre temperatur än +5°C. Lacka minst 2 gånger för bästa resultat. Rör om lacken väl. Stryk flödigt i träets längdriktning med en flat pensel, eller använd spruta. UV-skyddet ökar med antalet strykningar. Till väggbastupanel, stryk en gång med Solklar UV-panellack spädd med lika delar vatten. OBS! Innehåller Tinuvin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.