Träbets Dekorfärg

Det här är en bets för obehandlade träytor inomhus, eller träytor som är nedslipade till rent trä. Betsen tål ljus bra. Ytor som utsätts för hårt slitage kan du lacka efter betsningen. Till golv använder du då Lacka, och till andra ytor använder du Klar Trälack, eller Solklar UV Panellack.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • NÄR FINISHEN SKA VARA PERFEKT - om du t.ex ska betsa möbler - vät träet först. Låt torka, och slipa sedan med fint slippapper i fiberriktningen.
 • ANDRA YTOR, T.EX VÄGGPANEL, kan du betsa direkt.
 • GAMMAL FÄRG OCH LACK tar du bort helt innan du betsar. Använd Färgborttagningsmedel.
2
 • BETSA
 • Rör upp betsen väl från botten av burken. Stryk på Träbets med lackpensel eller svamp i träets längdriktning. Jämna ut betsen ordentligt med en trasa tills ytan är nästan torr. Hur stark kulören blir beror på hur träet suger och hur betsen läggs på. Ett tuntskikt bets ger svag kulör, tjockare skikt ger starka rekulör. Pröva dig fram på en bräda innan du börjar.
 • STÖRRE YTOR, T.EX VÄGG- OCH GOLVPANEL: Blanda 1 del bets och 2 delar vatten. Lägg på med trasa eller svamp. Arbeta i träets längdriktning 1-2 brädor i taget, nerifrån och upp på väggar.
 • LACKNING AV BETSADE YTOR: Betsade ytor som utsätts för hårt slitage kan du stryka 1-2 gånger med lämplig lack. Betsen måste vara ordentligt utjämnad och torr innan du börjar lacka.
 • OBS! Ek kan missfärgas om behandlingen utförs långsamt. Träbets ska torka i minst 3 timmar innan du lackar med Solklar UV Panellack och i minst 6 timmar innan du lackar med Lacka eller Klar Trälack. Slipa försiktigt med fint slippapper mellan strykningarna av lacken. Slipa inte ned i betsskiktet.
 • För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyreroch hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER.
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.