Tät Grundfärg Våtrum

Tät Grundfärg är en blåtonad vattenburen produkt som är en kombination av vävlim och grundfärg för inomhusbruk. Används för uppsättning av väv i våtutrymmen samt som fuktspärr. Tät grundfärg har mycket god vattenbeständighet och vidhäftningsförmåga samt utgör ett effektivt spärrskikt mot fukt. Ingår i Alcros målningssystem godkända för målning i våtutrymmen av Måleribranschens våtrumskontroll, Klass VA och VT.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • Se till att underlaget är torrt, rent och väl bundet.
 • YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR grundar du en extra gång med Tät Grundfärg utspädd med vatten. Det ska vara lika mycket vatten som färg. SPRICKOR,
 • SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel/Lätt Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tät-Fog.
 • KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.
 • MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg & Mögelfritt.
 • VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare. PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.
2
 • MÅLA
 • Måla inte vi lägre temperatur än +10°C. Måla med roller, pensel eller spruta. När du ska sätta upp glasfiberväv, applicera Tät Grundfärg flödigt på väggen. När du grundmålar kan du måla igen när färgen fortfarande är våt. Vävklistringen ska dock ha torkat i minst 30 minuter innan du fortsätter. Måla till sist två gånger med Tät Täckfärg. Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.