Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
  • TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta.
  • FABRIKSMÅLADE YTOR (HÄRDLACKADE) slipar du noga med fint slippapper.
  • HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar sedan lätt.
  • NYTT TRÄ slipar du lätt.
2
  • MÅLA
  • Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.